Dấu bán hàng qua điện thoại

Dấu trodat 4911P2 (14x38mm)