Dấu ráp chữ

Sản phẩm dấu ráp chữ của Trodat, là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay, không chỉ ở tính tiện lợi, dễ sử dụng mà còn đem lại độ sắc nét, bền đẹp
Nội dung được tùy chọn, xắp xếp theo ý muốn, số dòng tùy chọn. Sản phẩm dấu TYPO của Trodat thực sự là lựa chọn số một cho những ai cần 1 con dấu đa năng, thay đổi nội dung theo ý muốn
Lưu ý, dấu Typo hiên chỉ có dòng dấu có chữ bằng tiếng Anh .


4911 Typo (14x38mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 3 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3m

4912 Typo (18x47mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 4 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm)

4913 (22x58mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 5 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm
4925typo
4925 Typo (80x25mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 5 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm)
4926typo
4926 Typo (75x38mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 8 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm)
4927typo
4927 Typo (60x40mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 8 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm)
4928typo
4928 Typo (60x33mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 7 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm
4929typo
4929 Typo (50x30mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 6 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm
4931typo
4931 Typo (70x30mm)
Dấu xếp nội dung tối đa 6 dòng
Bảng nội dung 6003 cao 3mm, 6004 cao 4mm
46030typo
46030 Typo (Đường kính 30mm)
Bảng nội dung 6003 cao 3mm
46040typo
46040 Typo (Đường kính 40mm)
Bảng nội dung 6003 cao 3mm
46045typo
46040 Typo (Đường kính 45mm)
Bảng nội dung 6003 cao 3m

 

TRODAT AND TROTEC AT PAPERWORLD 2017