Dấu dán nội dung

Dấu dán nội dung sửa dụng các loại dấu như: Dấu tên, dấu chức danh, dấu Mã số thuế, Dấu chữ ký, dấu nhiều dòng, dấu Logo, dấu tròn doanh nghiệp…v…v…
Dấu Trodat là loại con dấu được thiết kế chuyên dụng cho việc sử dụng hằng ngày ở văn phòng, cá nhân. Đảm bảo sự sạch sẽ và chính xác trong sử dụng. Trodat là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về các loại con dấu, nổi tiếng về độ bền cũng như chất lượng sản phẩm.
Dưới đây chúng tôi đưa ra các mẫu mã và kích thước của con dấu để quý khách hàng nắm bắt được thông tin chi tiết.
Đặc biệt, chúng tôi luôn có giá ưu đãi cho những đơn hàng số lượng lớn

3911d
Trodat 3911
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
3911x
Trodat 3912
Kích thước : 18x47mm
Công dụng: Khắc dấu chức danh, dấu logo, dấu chữ ký….
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
3911d
Trodat 3913

Kích thước : 22x58mm
Công dụng:  Khắc dấu mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu Logo, dấu chữ ký…..
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
4911p2x
Trodat 4911P2
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ

Trodat 4912P2
Kích thước : 18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đ

Trodat 4913P2
Kích thước : 22x58mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4911moi
Trodat 4911P4
Kích thước : 14x38mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4812x
Trodat 4912P4
Kích thước : 18x47mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
anh-chay-09
Trodat 4913P4
Kích thước : 22x58mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, Dấu chữ ký….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4908
Trodat 4908
Kích thước : 7x15mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4910
Kích thước : 10x26mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu Logo, ký hiệu….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4915
Kích thước : 25x70mm
Công dụng:
Khắc dấu Mã số thuế, dấu địa chỉ, dấu Logo, Dấu chữ ký, dấu nhiều dòng….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 trodat 4929
Trodat 4929
Kích thước : 30x50mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4928
Trodat 4928
Kích thước : 33x60mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4927
Kích thước : 40x60mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4926
Kích thước : 38x75mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
 4931
Trodat 4931
Kích thước : 30x72mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
 4918
Trodat 4918
Kích thước : 15x75mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ

Trodat 4925
Kích thước : 25x82mm
Công dụng:
Khắc d
ấu nội dung lớn, nhiều dòng…
Mầu sắc: Xanh, Đỏ
49019-49025
Trodat 46019
Kích thước : 19x19mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
49019-49025
Trodat 46025
Kích thước : 25x25mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn..
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
46030
Trodat 46030
Kích thước : 30x30mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
46040
Trodat 46040
Kích thước : 40x40mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 46045
Trodat 46045
Kích thước : 45x45mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình tròn….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 44045
Trodat 44045
Kích thước : 45x30mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình ovan….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 44055
Trodat 44055
Kích thước : 55x35mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu hình ovan….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4916
Trodat 4916
Kích thước : 70x10mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu địa chỉ….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4917
Trodat 4917
Kích thước : 55x10mm
Công dụng:
Khắc dấu tên, dấu địa chỉ…
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4941
Trodat 4941
Kích thước : 41x24mm
Công dụng:
Khắc dấu theo yêu cầu….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4921
Trodat 4921
Kích thước : 12x12mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung bé….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 4922
Trodat 4922
Kích thước : 20x20mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung bé….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
4923
Trodat 4923
Kích thước : 30x30mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung theo yêu cầu.
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ
 
Trodat 4924N
Kích thước : 40x40mm
Công dụng:
Khắc dấu tròn doanh nghiệp….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ

Trodat 4612
Kích thước : Đường kính 12mm
Công dụng:
Khắc dấu nội dung bé….
Mầu sắc:
Xanh, Đỏ, Đen

Dấu dán nội dung bao gồm: Dấu tròn, dấu tên, dấu chức danh, dấu chữ ký, dấu Logo, Dấu Mã số thuế, dấu địa chỉ…….

Trodat 4929 ( 50x30mm)

TRODAT AND TROTEC AT PAPERWORLD 2017