Dấu chuyên dùng

Dấu chuyên cùng: Sáng kiến mới của dòng sản phẩm từ Trodat. Dấu chuyên dùng là dấu cao cấp, không những được chứng nhận về chất lượng mà còn có mẫu mã sang trọng. Dấu Professional bền hơn & đáng tin cậy hơn…

5206
Trodat 5206(56x33mm)
Dấu dán nội ung

Tình trạng: Đặt hàng
5215
Trodat 5215 (56x33mm)
Tình trạng: Đặt hàng
5470
Trodat 5470 (60x40mm)|
Tình trạng: Đặt hàng
5460
Trodat 5460 (56x33mm)
Tình trạng: Đặt hàng
5558pl
Trodat 5558
Dấu số cao 5mm
Tình trạng: Đặt hàng
5558pl
Trodat 5558PL(56x33mm)
Dấu số cao 5mm
Gồm 8 dẫy số
Tình trạng: Đặt hàng
55510
Trodat 55510
Dấu số cao 5mm
Gồm 10 dẫy số
Tình trạng: Đặt hàng
5253
Trodat 5253
Dấu ráp chữ tối đa 6 dòng
Bảng chữ 6003,6004
Tình trạng: Đặt hàng
5435
Trodat 5435
Dấu ráp chữ có ngày tháng năm
Ngày tháng năm cao 4mm
Bảng chữ 6004
Tình trạng: Đặt hàng

 

TRODAT AND TROTEC AT PAPERWORLD 2017