Dấu ngày tháng năm

1020
Trodat 1010MA
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Việt
Tình trạng : Còn hàng
1014
Trodat 1014
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng hiển thị bằng số
Tình trạng : Call
1010
Trodat 1020
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 5mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
 1117
Trodat 1117
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
 1117l
Trodat 1117L
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
4800
Trodat 4800
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Tình trạng : Còn hàng
4810
Trodat 4810
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Tiếng Anh hoặc tiếng Việt
Tình trạng : Còn hàng
 4820
Trodat 4820
Dấu ngày tháng năm mực sẵn
Chữ cao: 4mm
Dây tháng tiếng Anh
Tình trạng : Còn hàng
   4822
Trodat 4822
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Tình trạng : Còn hàng
4817
Trodat 4817
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Tình trạng : Còn hàng

 

TRODAT AND TROTEC AT PAPERWORLD 2017