Khắc dấu địa chỉ

Dấu địa chỉ là gì ? Trường hợp nào cần khắc dấu địa chỉ ?
Nhu cầu khắc dấu địa chỉ để đóng lên hóa đơn đỏ khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ mà vẫn còn một số quyển hóa đơn đang viết dở. Để thay địa chỉ mới, thương mọi người sẽ làm dấu địa chỉ để đóng lên quyển hóa đơn đó để được sử dụng tiếp.
Việc đóng dòng địa chỉ lên hóa đơn đỏ cần sự chính xác tuyệt đối, vừa vặn với khoảng trắng trên hóa đơn đỏ mà không bị nhòe.
Chọn dấu trodat để đảm bảo dấu của bạn có độ sắc nết cao và không nhòe chữ.
Kích thước dấu địa chỉ thường dùng có chiều dài 58mm hoặc 70mm tùy theo lựa chọn và khoảng trắng trên hóa đơn đỏ.


TAG: khắc dấu địa chỉ, làm dấu địa chỉ, khắc dấu địa chỉ cầu giấy, khắc dấu địa chỉ hà nội, khắc dấu địa chỉ lấy ngay, khắc dấu địa chỉ nhanh,