Dấu đã đối chiếu bản gốc

Dấu trodat 4911P2 (14x38mm)