Dấu số

1020
Trodat 1010MA
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Việt
Tình trạng : Còn hàng
1014
Trodat 1014
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng hiển thị bằng số
Tình trạng : Call
1010
Trodat 1020
Dấu ngày tháng năm chấm mực
Cao: 5mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call

Trodat 1546
– Dấu số xoay chấm mực
– 6 dấy số, cao 4mm
Tình trạng : Còn hàng
 
Trodat 1548
– Dấu số xoay chấm mực
– 8 dấy số, cao 4mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15412
– Dấu số xoay chấm mực
– 10 dấy số, cao 4mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 1554
– Dấu số xoay chấm mực
– 4 dấy số, cao 5mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 1556
– Dấu số xoay chấm mực
– 6 dấy số, cao 5mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 1558
– Dấu số xoay chấm mực
– 8 dấy số, cao 5mm
Tình trạng : Còn hàng
 
Trodat 15510
– Dấu số xoay chấm mực
– 10 dấy số, cao 5mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15512
– Dấu số xoay chấm mực
– 12 dấy số, cao 5mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 1596
– Dấu số xoay chấm mực
– 6 dấy số, cao 9mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 1598
– Dấu số xoay chấm mực
– 8 dấy số, cao 9mm
Tình trạng : Còn hàng
 
Trodat 15910
– Dấu số xoay chấm mực
– 10 dấy số, cao 9mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15912
– Dấu số xoay chấm mực
– 12 dấy số, cao 9mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 151510
– Dấu số xoay chấm mực
– 10 dấy số, cao 15mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15126
– Dấu số xoay chấm mực
– 6 dấy số, cao 12mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15128
– Dấu số xoay chấm mực
– 8 dấy số, cao 12mm
Tình trạng : Còn hàng

Trodat 15188
– Dấu số xoay chấm mực
– 8 dấy số, cao 18mm
Tình trạng : Còn hàng

 

TRODAT AND TROTEC AT PAPERWORLD 2017